พิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษา


 

พิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษา


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์จัดงานพิธีต้อนรับคณาจารย์ละนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอาชีวศึกษาเกษตรกว่างสี (Guangxi Agricultural Vocational College) และวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์จากทางอาชีวศึกษาเกษตรกว่างสี (Guangxi Agricultural Vocational College) จำนวน 1 คน นักศึกษา จำนวน 18 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies) จำนวน 2 คน  รวมทั้งสิ้น 20 คน ทั้งนี้เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาภาษาไทย ระยะเวลา 5 เดือน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 262

แชร์ข้อมูล ::