อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง


 

อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง


ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

ในเวลา 13.00-16.00 วันที่ 24 และ 31 กค 2562 


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 320

แชร์ข้อมูล ::