พิธีต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยน


 

พิธีต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยน


งานวิเทศสัมพันธ์จัดงานพิธีต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ซินหยาง (Xinyang college of Agricultural and Forestry University) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ซินหยาง จำนวน 2 คน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ (Xinyang college of Agricultural and Forestry University) ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยา อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 249

แชร์ข้อมูล ::