งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี


 

งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี


งานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 
วันพุธที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ตั้งแถว ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาไปยังวัดบุษผารามวรวิหาร ....ขอบอกบุญล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี