โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนพรรษา”


 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนพรรษา”


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “แห่เทียนพรรษา”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2 และ 3

 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม