สอบวัดระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์


 

สอบวัดระดับความสามารถทางคอมพิวเตอร์


ศูยน์คอมพิวเตอร์ จัดสอบวัดความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ให้กับ นศ ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

ห้อง 541,542,543,545,258 และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ 2 ชั้น 9


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 311

แชร์ข้อมูล ::