สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน


 

สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี  หมู่ 8  บ้านบางกะอี่ ตำบาลบางปลา  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 351

แชร์ข้อมูล ::