การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน


 

การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 22-24   เมษายน  พ.ศ.2562  ณ โรงแรมแกรนต์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน จังหวัดเพชรบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 235

แชร์ข้อมูล ::