ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในชุมชนวัดประยุรวงศาวาส


 

ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในชุมชนวัดประยุรวงศาวาส


เมื่อวันที่18-19 เมษายน 2562 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในชุมชนวัดประยุรวงศาวาส ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาส


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา