รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1 ปี 2562


มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

มีกำหนดทดสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 580

แชร์ข้อมูล ::