การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Coaching


 

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Coaching


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Coaching ทักษะการบริหารจัดการ และศึกษาดูงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรอยพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ ภูสิงห์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 305

แชร์ข้อมูล ::