วิพากษ์ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


 

วิพากษ์ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมวิพากษ์ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 226

แชร์ข้อมูล ::