รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กำหนดการสอบและสถานที่สอบแข่งขัน

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 705

แชร์ข้อมูล ::