โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 207

แชร์ข้อมูล ::