ภาพอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์


 

ภาพอบรมการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 359

แชร์ข้อมูล ::