วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ


 

วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ" แทนคำว่าวิทยาลัยครู

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

- พิธีตักบาตรอาหารแห้ง ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ โรงอาหารอาคาร ๒

- พิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ          บพิตร ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร ๒ ชั้น ๘

- พิธีเปิดนิทรรศการวันราชภัฏและกิจกรรมอาหารถิ่นชุมชนธนบุรี ๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ      ลานวัฒนธรรมหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม