ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาต


 

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาต


โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 18 "พลังประชาสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 127

แชร์ข้อมูล ::