พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21


 

พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21


โครงการ พัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (นักศึกษา รหัส 60 และ 61) วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ อาคาร 2 ชั้น 5, 6 และ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 71

แชร์ข้อมูล ::