ฝึกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา


 

ฝึกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา


โครงการ "ฝึกอบรมพัฒนาจิตปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์