Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก


เมื่อวันที่22 ม.ค.62 อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับคุณศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  รวมไปถึงหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ คลองบางเซา หมู่ 6 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 318

แชร์ข้อมูล ::