การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ


 

การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ


การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (On-Campus DRU Spelling Bee) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน 2122 - 2124 อาคาร 2 ชั้น 12 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์