การออกแบบแอพพลิเคชั่นฯ


 

การออกแบบแอพพลิเคชั่นฯ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบแอพพลิเคชั่นและทิศทางการตลาดออนไลน์ของแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 645 อาคาร 6 ชั้น 4 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 121

แชร์ข้อมูล ::