โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน "พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจเยาวราช" ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562 ณ พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 115

แชร์ข้อมูล ::