เสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ


 

เสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ (เทศกาลคริสต์มาส) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 70

แชร์ข้อมูล ::