สวดมนต์ท้ายปี โชคดีปีใหม่ 2562


 

สวดมนต์ท้ายปี โชคดีปีใหม่ 2562


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สวดมนต์ท้ายปี โชคดีปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 84

แชร์ข้อมูล ::