พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราช


 

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราช


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 149

แชร์ข้อมูล ::