ร่วมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


 

ร่วมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วม พิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.00น. ณ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 102

แชร์ข้อมูล ::