อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “อ่านอย่างไรให้รู้เรื่อง”


 

อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “อ่านอย่างไรให้รู้เรื่อง”


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “อ่านอย่างไรให้รู้เรื่อง” สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม  2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง 252 อาคาร 2 ชั้น 5   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 117

แชร์ข้อมูล ::