พัฒนาทักษะการฟังเพื่อการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษ


 

พัฒนาทักษะการฟังเพื่อการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษ


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาทักษะการฟังเพื่อการสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ”สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้อง 252 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 59

แชร์ข้อมูล ::