เชิญชวนร่วมกิจกรรมสอยดาว


 

เชิญชวนร่วมกิจกรรมสอยดาว


เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสอยดาว โดย Scan QR code ตอบแบบสอบถาม

ณ สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 10 วันที่ 17-25 ธันวาคม 2561


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ