อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหว


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหว


อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe After Effect วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 138

แชร์ข้อมูล ::