อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหวฯ


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหวฯ


อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe After Effect วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::