สัมมนาเชิงวิชาการการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล


 

สัมมนาเชิงวิชาการการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล


โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล "คิดแบบ 3D ทำอย่าง 3 มิติ" วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 12.30-16.30 น.


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์