อบรมการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงสำหรับนักบัญชี


 

อบรมการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงสำหรับนักบัญชี


ศุนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูงสำหรับนักบัญชี วันที่ 23 ธ.ค. 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 541 542 และ 546


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 95

แชร์ข้อมูล ::