อบรมการจัดรูปแบบเอกสารวิชาการ


 

อบรมการจัดรูปแบบเอกสารวิชาการ


ศุนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการจัดรูปแบบเอกสารวิชาการ วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องปฏิัติการคอมพิวเตอร์  541 และ 542


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์