Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๑๗ การประเมินผลสำเร็จ


วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแซฟไฟร์ (อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม) เมืองทองธานี อาจารย์ภัทรพล  พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะผู้แทนจากคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ( สมุทรปราการ​)

เข้าร่วมสัมมนาประเมินผลความสำเร็จโครงการชุมชน OTOP นวัตวิถี(เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ ๑๗ การประเมินผลสำเร็จโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 249

แชร์ข้อมูล ::