กรุงเทพมหานคร รับสมัคร 7 สาขาวิ" id="mydescription" class="metadetail" /> สาขาที่เปิดรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร รับสมัคร 7 สาขาวิ" class="metadetail">


 

สาขาที่เปิดรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ ณ กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร รับสมัคร 7 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สมุทรปราการ รับสมัคร 5 สาขาวิชา คือ

1.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

4.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

6.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2890-1801 # 1074

วันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลาราชการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1009

แชร์ข้อมูล ::