โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพฯ


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพฯ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ และศึกษาดูงานมหาวิทยาละยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 81

แชร์ข้อมูล ::