โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิดหุ่นละครเล็ก


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิดหุ่นละครเล็ก


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิดหุ่นละครเล็ก วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 70

แชร์ข้อมูล ::