โครงการอบรมเทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสฯ


 

โครงการอบรมเทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสฯ


สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดโครงการอบรมเทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในงานวิจัยด้านอาหาร 

สำหรับอาจารย์โรงเรียนมัธยม

ระหว่างวันที่ 28-29 พ. ย 2561 

รับจำนวนจำกัด

สมัครด่วน  อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  พร้อมรับใบเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม

สนใจติดต่อ 0-2890-1801# 1074


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 247

แชร์ข้อมูล ::