หลักสูตรบริหารฯจัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ


 

หลักสูตรบริหารฯจัดโครงการเตรียมความพร้อมฯ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 นำโดยอาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชมพรรณ จันทิมา รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ เข้าฟังการอบรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 304

แชร์ข้อมูล ::