โครงการเดินทางไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน


 

โครงการเดินทางไปส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ฯ เดินทางส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสู่ Mean Chey University (MCU) พระราชาณาจักรกัมพูชา


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 333

แชร์ข้อมูล ::