อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน รุ่น 2


 

อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน รุ่น 2


ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่องานธุรกิจ รุ่น 2

ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ  วันที่ 25 พ.ย. 2561 เวลา 9.00-16.00

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 542 และห้อง 546

 


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 138

แชร์ข้อมูล ::