อบรมโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 2


 

อบรมโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 2


ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ

ในวันที่ 11 พ.ย. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 541, 542 และ 543


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 89

แชร์ข้อมูล ::