Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

สืบสานประเพณีรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีรับบัว จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 - 08.00 น. โดยนำการแสดงเพลงพื้นบ้านเข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ริมคลองสำโรงบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ควบคุมการแสดงโดย อ.นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอ.สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 422

แชร์ข้อมูล ::