ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู2565(เพิ่มเติม)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ประจำปีการศึกษา2565 (รอบเพิ่มเติม)

รายงานตัวในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 14

แชร์ข้อมูล ::