Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

การพัฒนาแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การพัฒนาแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการพัฒนา แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะแผนงานด้านนวัตกรรม  ระหว่างนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุมิ ณ ห้อง 2128 อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 325

แชร์ข้อมูล ::