เชิญร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอากาศให้ออกแบบหลักสูตรร่วมกับวิทยากรระดับประเทศ สำหรับปีการศึกษา 2565  โครงการระยะยาวคลอบคลุมตลอดปีการศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 094-241-9653 (อาจารย์ซัง)


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 60

แชร์ข้อมูล ::