อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคนิคสัมภาษณ์งาน


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคนิคสัมภาษณ์งาน


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคนิคสัมภาษณ์งาน วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์