ประชุมหารือการรับนักศึกษาจากตัวแทนในต่างประเทศ


 

ประชุมหารือการรับนักศึกษาจากตัวแทนในต่างประเทศ


งานวิเทศสัมพันธ์จัดประชุมอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีร่วมกับผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อปรึกษาหารือในการรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 385

แชร์ข้อมูล ::